Checkbox tools zijn niet een favoriete bezigheid in de praktijk, immers het vereist een vorm van waarden en normen, discipline en teamwork. Echter, het is precies datgene wat we nodig hebben om zorgplandoelmatigheid na te streven. Deze e-tools geven structuur aan een (be)handeling. Ze zijn bruikbaar in de praktijk en op locatie op uw mobiel. In een wereld waar transparantie naar de cliënt steeds belangrijker is en goede dossiervorming essentieel is voor praktijkvoering, biedt Informed-app de juiste tools om, te informeren, beslissen en geen belangrijke stappen over te slaan, samen met de cliënt.

Hieronder vindt u onze producten: 

Koop Informed-app 100 euro p.j.

INFORMED-APPS Bij de aanschaf van dit pakket ontvangt u toegang tot 7 e-tools voor de algemene mondzorgpraktijk. Anamneses, 4 voedingsanamneses, eerste- en vervolgconsult, motivational interviewing, informed consents en behandeltoestemmingen. (inclusief foldermateriaal voor algemene voorwaarden opgesteld met de VVAA) Eenvoudige formats waardoor u geen stap kunt overslaan in het leveren van zorgplandoelmatige zorg. Het werkt snel en eenvoudig. We geven regelmatig e-learnings en gratis webinars over de verschillende onderdelen van de e-tools

 

Koop Safe Work Space 25 euro

SAFE WORK SPACE is een e-tool die u ontzorgt in Covid-19 tijden. Door het volgen van het triage stappenplan ontvangt u een logfile proof verslag van alle stappen die u doordacht genomen heeft. Met de tool vergewist u zich ervan dat u en uw werknemers en ZZP’ers veilig werken. Dit geeft niet alleen vertrouwen, maar schept ook duidelijkheid bij aansprakelijkheidsvragen in arbeidsrelaties in het handelen op de werkvloer.

 

Koop zorgafhankelijke 150 euro p.j

ZORGAFHANKELIJKE E-TOOL zorgt ervoor dat alle stappen in zorgafhankelijke consulten doorlopen worden voor optimale zorgplandoelmatigheid en transparantie richting de verzorg- en/of verpleeghuis. U maakt op locatie ter plekke een verslag wat alle stappen beschrijft en gebruikt kan worden in elk verpleeghuis of thuiszorg dossier. U kunt de volgende onderdelen gebruiken: – Consult tandheelkundige informatie en zorgwensen – Consult inhuizing – Consult periodiek mondonderzoek – Consult eerste mondonderzoek – Consult probleem gericht – Consult gebitsreiniging/nazorg – Consult voedingsanamnese bij cariës activiteit – Consult informed consent bij slapen en dutten met gebitsprothese

Gratis verwijstool mondzorg – diëtist

GRATIS VERWIJSTOOL Met een beetje moeite vinden diëtisten en mondzorgverleners elkaar. Het blijft echter lastig in te schatten wát nu precies de verwijs noodzaak is bij de andere beroepsgroep. Wanneer verwijs je de cliënt en welke informatie is waardevol voor overdracht. Je moet echt inhoudelijke kennis in huis hebben zodat de mondhygiënist kan screenen op voeding gerelateerde problemen en de diëtist eenvoudiger kan onderzoeken of de cliënt een verhoogd risico loopt op problemen in de mond.