Pakket 1 - Algemene tandheelkunde

Voor de mondzorgraktijk die alles op orde wil hebben! 
Alle toestemmingen, mogelijkheid tot informed consent en optimale transparante tandheelkunde

 1. Module tandheelkundige toestemmingen
  Vraag toestemming voor behandelen, digitaal declareren, algemene voorwaarden en informatie overdracht
  Inclusief foldermateriaal  op B1 niveau in het Nederlands, Engels, Spaans en Turks.

 2. Module anamnese
  Neem volledige anamneses af op een tablet in de wachtkamer.
  Inclusief sociale anamnese, tandheelkunde, medisch, medicijnen, leefstijl en preventieve voedingsanamnese.
   
 3. Module eerste consult
  Werk compleet transparant naar uw cliënt door het behandelverslag gemakkelijk te delen met hen.
  Eerste consult bevat de anamnese plus PMO registratie aan de stoel, zorgplanregistratie 
  Inclusief 26 bijvoegbare digitale folders. U kunt het verslag ook gebruiken als rapportage naar andere zorgverleners. Binnen behandeltijd uw verslaglegging klaar!

 4. Module vervolg consult
  Werk ook na uw eerste consult volledig transparant en deel uw bevindingen en adviezen met uw cliënten.
  Afchecken van alle noodzakelijke anamnese informatie, PMO registratie en bijstellen zorg en behandelplanning
  Inclusief 26 bijvoegbare digitale folders. Ook dit verslag is bruikbaar als rapportage naar andere zorgverleners.  Binnen behandeltijd klaar!

 5. Module voedingsanamneses
  Gebruik deze 4 tandheelkundige voedingsanamneses voor uw preventieve zorg.
  Preventief, cariës en erosie, parodontits en volledig

 6. Motivational Interviewing
  Gebruik deze applicatie voor MI met uw cliënt. Het programma maakt een inzichtelijk verslag waardoor de afspraken gemakkelijk nageleefd kunnen worden.

 7. Module informed consult
  Informeer uw cliënten volledig met deze informed consent. 
  Deze versie bevat nu (jan. 2108) parodontologie maar wordt komende maanden aangevuld met kroon en brugwerk, implantologie, extractie, extractie m3, wortelkanaalbehandeling ect.  
  Inclusief foldermateriaal op B1 niveau.

Pakket 2 - Zorgafhankelijke cliënten

Wilt u zorgafhankelijke cliënten op een zorgplandoelmatige wijze helpen en transparant werken naar verzorging?
Dan zijn deze programma's alles wat u nodig heeft! 

 1.  Module tandheelkunde aan huis
   Neem net zo gemakkelijk als in de praktijk een tandheelkundig eerste consult aan huis af.
  Inclusief volledige anamneselijst gericht op de zorgafhankelijke oudere cliënt. 
  Het automatisch gegenereerde verslag zorgt voor een optimale samenwerking tussen thuiszorg en de mondzorgprofessional.

 2. Module zorgafhankelijke cliënt
  Alles wat u nodig heeft om een duidelijk leesbaar verslag te maken over de zorgafhankelijke cliënt
  Inclusief een tandheelkundige intake met familie of wettelijke vertegenwoordigers.Het automatisch gegenereerde verslag is te voegen in elk WLZ dossier. 

  Maak uw handelingen bij deze kwetsbare groep cliënten inzichtelijk door het noteren van de zorgplandoelmatige handelingen.
  Onmisbaar voor elke mondzorgverlener die WLZ cliënten behandeld. 

Pakket 1 - €500,- per jaarInclusief 1/2 jaar gratis gebruik
én geaccrediteerde informed-app training

Pakket 2 - €500- per jaar

 
Inclusief 1/2 jaar gratis gebruik
én geaccrediteerde informed-app training

Hoe werkt het precies?

 • Kies uw pakket voor de mondzorgpraktijk 
 • Koop de jaar-licentie die bij uw praktijk past
 • Kies een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Zorg voor een internet verbinding
 • Login en gebruik een jaar lang de aangeschafte app's op ieder gewenst device