De Informed-app, transparant werken is de toekomst!

Een cliëntendossier vormt de verbinding tussen het vakinhoudelijke deel en de kwaliteit van de (geleverde) zorg. Echter in de praktijk blijken de meeste dossiers niet te voldoen aan de of NVM of KNMT praktijkrichtlijnen voor het patiëntendossier. .
Met de Informed-app, een web-based programma wat u bij uw cliëntenbehandeling gebruikt om een verslag te creëren van uw behandeling voldoet u in een klap aan alle voorwaarde rondom de richtlijn patiëntendossier KNMT en NVM.

Alles wat u gezegd, gedaan, besproken en afgesproken heeft, tijdens uw behandeling, zet de Informed-app voor u,
binnen behandeltijd, om in een verslag.  U download het verslag in PDF vorm van de Informed-app en slaat het op in uw cliëntenkaart. Dit verslag is direct bruikbaar voor transparante informatievoorziening voor uw cliënt én rapportage aan de (verwijzende) tandarts (evt. per secure e-mail)

De Informed-app draait in een bank-achtige omgeving en werkt heel eenvoudig: U schaft een jaarlijkse licentie aan en kunt direct de informed-app gebruiken. U blijft gewoon met uw vertrouwde software pakket werken. Er zitten in de Informed-app 2500 vragen en meer dan 10.000 voorgeschreven, mogelijke antwoorden maar laat voldoende ruimte voor uw eigen constateringen, analyses en adviezen.

De Informed-app structureert uw (be)handelingen en legt verbanden tussen sociale factoren, medische problemen, leefstijl, voeding en mondgezondheid. De Informed-app bevat evidence based risico-analyses voor alle mondaandoeningen. Wij implementeren direct, alle nieuwste richtlijnen voor u, zodat u zich bezig kunt houden met uw cliëntenbehandelingen.

Directe (tijd)winst voor uw praktijk! De Informed-app slaat geen gegevens op maar is enkel een generator van vragen en antwoorden.